Aktuality

Třídní schůzky

23.9.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Třídní schůzky proběhnou hromadně ve čtvrtek 30. září 2021. Začátek pro třídy 1. stupně je ve 14.30 nebo 15.00 hodin – dle pokynů třídních učitelů v žákovské knížce.

Třídy 2. stupně zahájí třídní schůzky v 15.30 hodin.

Důležité upozornění:

Během celého pobytu ve škole – tedy na chodbách i ve třídách je nutná ochrana dýchacích cest /respirátor/. Děkujeme za pochopení.