Aktuality

Robinsoni na Karlově

26.5.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

V pondělí 13. května se 30 žáků 3.A a 4.B vypravilo dobývat ostrov, ve který se bez spolehlivého zázemí maminek proměnila školní chata. V Karlově nás přivítalo sluníčko, proto jsme vystoupili z autobusu u kostelíka a k chatě se vydali po svých. Své první velké bitvy jsme svedli s povlečením, ale vítězství bylo naše. Odpoledne pak správní Robinsoni podnikli průzkumnou výpravu a vybudovali si první provizorní přístřeší, prozkoumali „obyvatele ostrova – stáda plavých koní nebo dobytka a vytvořili si svůj „úlovek“ – rybu, kterou možná chytil i Robinson. Večer jsme strávili vymýšlením názvů družstev a výrobou vlajek. Během celého pobytu nás provázel film Robinson Crusoe. Kdo pozorně sledoval, získal pro své družstvo korálky, které byly odměnou nejen za správné odpovědi, ale děti je získávaly za splnění jednotlivých úkolů a jejich součet pak určil celkovou úspěšnost družstev.

Další dny se nesly v duchu Robinsonských úkolů. Děti musely prokázat svou fyzickou zdatnost i psychickou odolnost při různých sportovních utkáních, vědomostních stezkách a dovednostních úkolech. Nebylo vždy lehké se domluvit na spolupráci a smířit se s případnou porážkou. Vrcholem ostrova byl vytyčen“ klášter Hedeč“ a jeho zdolání v prudkém terénu stálo „Robinsony“ mnoho sil, ale jejich statečnost byla odměněna nejen vydatnou svačinou v podobě řízku, kterou nás vybavily paní kuchařky, ale především pocitem vítězství a nádherným výhledem na město Králíky a jeho okolí. Asi nejcennějším korálkem celého pobytu byl ten, který Robinson získal za svou prokázanou statečnost při noční stezce odvahy a ráno mohl sledovat svůj podpis na „glejtu“. Potůček, který celý pobyt lákal pozornost dětí, vydal Robinsonům své poklady v podobě mušlí a pak už zbývala jen proměna v domorodé obyvatele ostrova“ Karlov“, která zakončila celý pobyt závěrečným karnevalem. Krásné počasí, spokojenost a dobrá nálada nás doprovodily zpět do náruče maminek a tatínků.

J.Kyseláková, Z.Arnoštová