Aktuality

Pasování na čtenáře 1.A

5.12.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Úterý  29. listopadu 2016 bylo pro děti z 1. A slavnostní. Bylo výjimečné tím, že byly pasováni na čtenáře. V odpoledních hodinách se rodiče a děti sešli v jejich kmenové třídě a děti, s pomocí paní učitelky, ukázaly svým rodičům, co se všechno naučily za pouhé tři měsíce školní docházky. Už to jsou žáci – školáci a budou číst z krásného slabikáře. Děti byly moc šťastné, že mohly před svými rodiči ukázat naučené dovednosti. Hádaly hádanky, rozdělovaly slova na slabiky, slabiky skládaly do slov, četly první jednoduché věty, pomocí hmatu poznávaly textilní písmena a jiné dovednosti, které se už naučily. Na závěr jim paní učitelka připnula stužku „Jsem čtenář/ka“ a předala  slabikáře.

Dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a čtení byla pro ně radost a zábava.

Mgr. Jana Horká