Aktuality

Návštěva dětí z MŠ v 1.třídách ZŠ Mlýnská

6.2.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Začátkem měsíce února zavítaly děti se svými učitelkami z předškolních oddělení mateřské školy  mezi prvňáčky ZŠ Mlýnská. Školáci jim předvedli, jak již umí číst, psát, počítat a vypravovat. Zahráli si hry, skládali slova, ukázali svým mladším kamarádům, co se již všechno naučili. Děti z MŠ si samy mohly vyzkoušet, jak se sedí a pracuje ve školní lavici. Ty odvážnější pak paní učitelka pozvala k tabuli, kde plnily jednoduché úkoly. Poznávaly některá písmena, vytleskávaly rytmus slov, počítaly do pěti, recitovaly. Prohlédly si také prostory školy. Nejvíce se jim líbila práce na interaktivní tabuli, kterou si také samy vyzkoušely. Zaujala je také veliká tělocvična a jídelna, na chodbách zase veselé obrázky, které nakreslili jejich starší kamarádi. Na závěr jejich návštěvy ještě společně vykreslily obrázek. Podle úsměvů na tvářích předškoláků se dalo poznat, že se jim návštěva líbila a že se do školy již určitě těší.
Této návštěvě ve škole předcházela v mateřské škole beseda rodičů budoucích prvňáčků s paními učitelkami z prvních tříd. Rodiče se dozvěděli, co je důležité pro dobrý start jejich dětí do školy.
Paní učitelky informovaly rodiče o tom, že žáček by se měl umět soustředit na práci, měl by pracovat samostatně i spolupracovat ve skupině, správně držet tužku. Připomněly rovněž, jak důležité je umět správně vyslovovat všechny hlásky, sluchem rozeznat první a poslední hlásku ve slově, pozorně poslouchat pohádku, zarecitovat básničku či zazpívat písničku. Kromě samostatnosti při oblékání a stolování je také důležité, aby se dítě umělo přiměřeně chovat k dospělým i svým vrstevníkům.
Nezbývá než popřát všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům úspěšný start do první třídy!
Mgr. Aleš Plhák