Aktuality

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

25.8.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1. září 2021 v 8.00  hod.  před budovami školy na ul. Mlýnská a Masarykova. Prosíme o dodržování obecných protiepidemiologických opatření.

Na základě nařízení vlády bude ve škole probíhat  ve dnech 1. září  (žáci prvních ročníků 2. září), 6. září a 9. září antigenní testování žáků.

Platí možnost využít vlastní testy, zařazené do seznamu antigenních testů, pro které vydalo MZ výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. , viz odkaz – zde. Testování vlastními testy probíhá pouze za přítomnosti zákonného zástupce ve stanovených dnech (dne 1. 9. testování se zákonným zástupcem po slavnostním zahájení, ve dnech 2. 9.- první ročníky, 6. 9. a 9. 9  vždy v čase od 7.00 – 7.40 hod.).

Testování se nepodrobují žáci očkovaní (14 dní po druhé dávce) a žáci s potvrzením o prodělané infekci Covid19 v posledních 180 dnech.  K zaslání písemných potvrzení o těchto výjimkách Vašeho dítěte budete do konce srpna vyzváni třídními učiteli. 

Povinnost ochrany úst a nosu platí pro všechny návštěvníky školy v budově školy, pro žáky pak ve společných prostorách, ve třídách pak jen pro ty žáky, kteří odmítnou testování.

Vstup do budovy školy bude povolen jen zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Ostatní zákonní zástupci vstupují do budovy z důvodu osobních konzultací jen na základě předchozího oznámení.

Organizace vyučování:

1. září – 8:00 až 9:30 hodin

2. září – dle pokynů třídních učitelů

od 3. září – podle rozvrhu

Stravování:

Od 1. září  mají oběd automaticky přihlášeni všichni žáci, kteří hradí stravné přes účet. Pokud žák nebude chtít na 1. září oběd, je nutno ho odhlásit ve školní jídelně.

Výdej obědů 1. září  – od 10:00 do 11:30 hodin.