Aktuality

Adaptační kurz na Masarykově budově

23.5.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 proběhl první ze dvou adaptačních kurzů pro budoucí prvňáčky. O adaptační kurzy mají rodiče velký zájem, o čemž svědčila i hojná účast dětí. Ve školní třídě se sešlo 20 budoucích prvňáčků. Pro děti byl připraven hodinový program plný aktivit a činností zaměřených na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, jemné motoriky, paměti či pozornosti.

Hlavním cílem těchto setkání bylo seznámení dětí s budoucím prostředím a v neposlední řadě s  jejich budoucí třídní učitelkou. Děti hrály kolektivní hry, zpívaly písničky, hádaly hádanky, rozmotávaly popletené věty, pracovaly s obrázky, řešily matematické úkoly, poznávaly geometrické tvary…To vše probíhalo hravou formou s využitím činnostních prvků.  Vyzkoušely si také  samostatnou práci v lavicích při skládání a lepení. Za aktivní plnění všech úkolů si děti na závěr vysloužily svoji první zlatou jedničku.

Již po prvním setkání bylo vidět, že se vstupu do školy ani malinko nebojí. A to bylo cílem našeho kurzu, přiblížit školu jako zábavnou aktivitu. Již teď se všichni těšíme na naše druhé setkání, které se uskuteční 25. 5. 2023. Pro děti je opět připraven program plný nejrůznějších aktivit, mohou se těšit na práci s interaktivní tabulí a zacvičíme si v tělocvičně naší školy.

Mgr. J. Nosková, Mgr. J. Horká