O škole

ZŠ Mlýnská je městská úplná základní škola pro 1. – 9. ročník. Sestává se ze dvou pracovišť. V hlavní budově na ulici Mlýnské je soustředěno 8 tříd 1. – 5. ročníku a 9 tříd 6. – 9. ročníku, v budově na Masarykově ulici jsou zřízeny 4 třídy tvořené pouze žáky 1.stupně.

Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu MLÝNEK.