Aktuality

Studium angličtiny ve Velké Británii

13.3.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V rámci vzdělávání dalších pedagogických pracovníků paní učitelka  Lýdie Špániková obdržela grant  na studium   anglického jazyka.  Díky kurzu metodologie a jazykových dovedností strávila paní učitelka ve Velké Británii 14 dní v roli studentky.  Tento individuální grant umožnil zlepšit její znalosti a praktické profesní dovednosti a zároveň poznat vzdělávací systémy v Evropě. Paní učitelka studovala na jihu Velké Británie v Bournemouth na  Richard Language College.   Načerpala bohaté zkušenosti, které postupně předává žákům ve třídě.  Hlavní náplní kurzu totiž byla kreativní metodologie, kde se probíraly existující metody výuky čtyř dovedností v angličtině, tedy čtení, psaní , poslouchání a mluvení. Největší důraz se kladl na plynulost projevu, aby se pedagogové neostýchali mluvit a soustředili se více na pochopení textu než na gramatické jevy.

Ubytování v rodině bylo velmi poučné z hlediska sociálního.  Zároveň se paní učitelka měla možnost potkat se studentkami z Venezuely, Číny, Angoly a jiných exotických zemí. Velice důležité bylo i setkání s novými kolegy z jiných evropských  zemí a hlavně příležitost porovnávat výchovně-vzdělávací systémy ve Švýcarsku a Polsku.