Týdenní plán

 Od 19. září do 23. září 2022

Pondělí  
Úterý Prezentace vojenské školy Moravská Třebová (pro zájemce – žáci 9. tříd)
  Atletický čtyřboj Šumperk
Středa „Loučení s létem“ 15 – 17 h na budově Masarykova
  Planeta Země 3000: „Magický Senegal“ – program pro žáky 7. a 8. roč.
Čtvrtek Třídní schůzky – dle pokynů třídních učitelů
Pátek