Týdenní plán

 Od 27. března do 31. března 2023

Pondělí Výuka češtiny pro žáky s OMJ
  Dopravní hřiště  2. A; 2. B, 2. C
Úterý Plavecký výcvik 2. B
  Projekt „Spolu v pohybu“ (UP Olomouc) – školní hřiště 16:00
  Dopravní hřiště 1. ročníky
Středa Výuka češtiny pro žáky s OMJ
  Recitační soutěž – okresní kolo Šumperk
Čtvrtek „Závislosti“ – beseda NZDM 8. B
Pátek Výuka češtiny pro žáky s OMJ
  Plavecký výcvik 3. třídy