Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona č.561/2004 ve znění k 1.1.2012 a podle výsledků zápisu ze dne 10. a 11.2.2016 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání – (viz příloha).

Rozhodnutí o přijetí žáků 2016