Úspěchy na soutěžích

Mlýnská v DSMC

28.6.2023     Milan Horký     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

I v letošním školním roce se na jeho konci konala Dopravní soutěž mladých cyklistů. Již tradičně se uskutečnila na mohelnickém dopravním hřišti, a to v rámci celého okresu Šumperk. Žáci z Mlýnské opět zabodovali, když v konkurenci 11 škol v mladší a 10 škol ve starší kategorii zvítězili v kole okresním a následně tak postoupili do kola krajského. To se konalo společně na novém dopravním hřišti v Zábřehu na ZŠ Severovýchod a na mohelnickém dopravním hřišti. Zde již neměli žáci z Mlýnské takové štěstí a v obou věkových kategoriích obsadili celkové 5. místo. Škoda, neboť vítězná družstva postoupila do republikového kola, když se poprvé měla stát pořadatelem právě Mohelnice a Zábřeh. Tak jako v letech minulých se soutěžilo v těchto disciplínách:
a) Testy z pravidel silničního provozu
b) Jízda po dopravním hřišti
c) Jízda zručnosti
d) Zdravověda – praktické řešení vzniklé situace
V krajském kole se přidala ještě jedna disciplína a to e) Práce s mapou.

V soutěži naši školu reprezentovali: David Horáček (4. B), Ondřej Hampl, Anna Koňariková a Barbora Svobodová (všichni 5. B). Za starší nastoupili: Michael Horáček (7. B), Šimon Grohar, Kateřina Eliášová a Michaela Jedelská (všichni 8. B).

Závěrem je potřeba všem našim reprezentantům poděkovat za velmi pěknou reprezentaci školy i města Mohelnice a popřát jim, aby získané znalosti a dovednosti využili i v silničním provozu.

Mgr. Milan Horký, učitel dopravního kroužku