Třídy

Níže je zobrazen seznam tříd spolu se jménem třídního učitele.

1. stupeň
1.A třídní web Mgr. Jitka Kyseláková
1.B třídní web Mgr. Renáta Formánková
2.A třídní web Mgr. Jana Horká
2.B třídní web Mgr. Dagmar Čepová
2.C třídní web Mgr. Vladislava Havlíčková
3.A třídní web Mgr. Irena Pobucká
3.B třídní web Mgr. Zdeňka Arnoštová
4.A třídní web Mgr. Petra Kajnarová
4.B třídní web Mgr. Milan Horký
4.C třídní web Mgr. Aleš Plhák
5.A třídní web Mgr. Hana Wiesnerová
5.B třídní web Mgr. Jana Skubýová
2. stupeň
6.A třídní web Mgr. Milan Gazda
6.B třídní web Mgr. Hana Vyplašilová
6.C třídní web Mgr. Pavel Grünwald
7.A třídní web Mgr. Pavla Šubrtová
7.B třídní web Mgr. Markéta Prvá
8.A třídní web Mgr. Romana Feráková
8.B třídní web Mgr. Hana Indrstová
9.A třídní web Mgr. Helena Pallová
9.B třídní web Mgr. Karla Theimrová