Informace pro prvňáčky

Desatero pro rodiče

– viz. soubor ke stažení

Desatero pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

V souladu s §46,§165 odst.2 písm.e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy na základě žádosti… » Zobrazit příspěvek

Druhé adaptační setkání na Masarykově

Středeční odpoledne 20. 4. 2016 proběhlo další setkání dětí, které půjdou v září do školy. Pro děti byl připraven hodinový program plný různých aktivit a činností.Cílem těchto setkání bylo seznámení… » Zobrazit příspěvek

Budoucí prvňáčci se opět sešli ve své škole

Ve středu 20. dubna se uskutečnilo na ZŠ Mlýnská další z adaptačních kurzu budoucích prvňáčků.  Tentokráte se jejich společné setkání neslo ve znamení rukodělných a sportovních činností.  

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona č.561/2004 ve znění k 1.1.2012 a podle výsledků zápisu ze dne 10. a 11.2.2016 o přijetí žáků k… » Zobrazit příspěvek

Beseda BESIP pro prvňáčky

Každoročně do naší školy přichází mezi prvňáčky paní Unzeitigová, členka komise BESIP při Odboru dopravy MÚ Mohelnice.  Také letos naše nejmenší školáky na obou budovách naší školy přišla seznámit se… » Zobrazit příspěvek

Adaptační setkání s předškoláky na Mlýnské

Ve středu  18.března 2015 v odpoledních hodinách proběhlo v naší škole setkání dětí, které půjdou v září do školy. Spolu se svými rodiči se přišly podívat, jak to vypadá ve škole pár… » Zobrazit příspěvek

Pasování na čtenáře v 1.A

Čtvrtek 4. prosince 2014 byl pro žáčky 1. A slavnostní. Byl výjimečný tím, že byli pasováni na čtenáře. V odpoledních hodinách se rodiče a děti sešli v jejich kmenové třídě… » Zobrazit příspěvek

Z našich prvňáčků jsou čtenáři

V předposledním týdnu školního roku navštívili prvňáčci společně s paní učitelkami městskou knihovnu v Mohelnici. Čas strávený mezi policemi knih děti věnovaly povídání s paní knihovnicí o knihách, o zážitcích… » Zobrazit příspěvek

Ohlédnutí za adaptačním setkání v dubnu na ZŠ Mlýnská

Ve středu  16.dubna  2014 v odpoledních hodinách proběhlo poslední setkání dětí, které půjdou v září do školy. Spolu se svými rodiči se děti  přišly podívat, jak to vypadá ve škole pár měsíců… » Zobrazit příspěvek

Dopravní výchova na 1. stupni

Stejně jako každý rok  v zimním období se  žáci naší školy účastní kurzu dopravní výchovy. Tento kurz pro žáky škol pořádají zaměstnanci DDM Magnet Mohelnice ve spolupráci s BESIP. Podle… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Aktuality, Informace pro prvňáčky