Informace pro prvňáčky

Desatero pro rodiče

– viz. soubor ke stažení

Desatero pro rodiče

Adaptační setkání na Mlýnské

V čtvrtek 25. dubna se ve své budoucí třídě v ZŠ na Mlýnské ulici setkali nově zapsaní žáčci 1. tříd. Do školy s sebou přivedli i své rodiče a prarodiče… » Zobrazit příspěvek

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

V souladu s §46,§165 odst.2 písm.e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy na základě žádosti… » Zobrazit příspěvek

Pasování na čtenáře v 1.A

Čtvrtek 22. listopadu 2018 byl pro děti 1.A slavnostní. Byl výjimečný tím, že byly pasovány na čtenáře. V odpoledních hodinách se rodiče a děti sešli v jejich kmenové třídě a děti, s pomocí… » Zobrazit příspěvek

Zahájení nového školního roku

Nový školní rok 2018/2019 byl zahájen v pondělí 3. září. Třídní učitelé přivítali žáky kvůli deštivému počasí ve třídách školy na Mlýnské i Masarykově ulici. Trochu nesmělí, ale plni očekávání tu se svými… » Zobrazit příspěvek

Adaptační setkání předškoláků na Masarykově

V úterý 24. dubna a 15.května 2018 proběhla adaptační setkání budoucích prvňáčků, kteří budou od září chodit do školy na budovu Masarykova. Při prvním setkání děti poznávaly svoje spolužáky, hrály… » Zobrazit příspěvek

První z adaptačních setkání

V úterý 24. dubna se ve své budoucí třídě v ZŠ na Mlýnské ulici setkali nově zapsaní žáčci 1. tříd. Do školy s sebou přivedli i své rodiče a prarodiče… » Zobrazit příspěvek

Pozvánky na adaptační kurzy

Vážení rodiče, také  v letošním roce budou  probíhat na naší škole  adaptační kurzy pro předškolní děti. Více informací v letáku ke stažení. pozvánka na adaptační kurz masar2018 pozvánka na adaptační… » Zobrazit příspěvek

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

V souladu s §46,§165 odst.2 písm.e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy na základě žádosti… » Zobrazit příspěvek

Druhé adaptační setkání na Masarykově

Středeční odpoledne 20. 4. 2016 proběhlo další setkání dětí, které půjdou v září do školy. Pro děti byl připraven hodinový program plný různých aktivit a činností.Cílem těchto setkání bylo seznámení… » Zobrazit příspěvek

Budoucí prvňáčci se opět sešli ve své škole

Ve středu 20. dubna se uskutečnilo na ZŠ Mlýnská další z adaptačních kurzu budoucích prvňáčků.  Tentokráte se jejich společné setkání neslo ve znamení rukodělných a sportovních činností.  

Archiv příspěvků sekce Informace pro prvňáčky