Informace pro prvňáčky

Desatero pro rodiče

– viz. soubor ke stažení

Desatero pro rodiče

Pasování na čtenáře v 1.A

Čtvrtek 22. listopadu 2018 byl pro děti 1.A slavnostní. Byl výjimečný tím, že byly pasovány na čtenáře. V odpoledních hodinách se rodiče a děti sešli v jejich kmenové třídě a děti, s pomocí… » Zobrazit příspěvek

Zahájení nového školního roku

Nový školní rok 2018/2019 byl zahájen v pondělí 3. září. Třídní učitelé přivítali žáky kvůli deštivému počasí ve třídách školy na Mlýnské i Masarykově ulici. Trochu nesmělí, ale plni očekávání tu se svými… » Zobrazit příspěvek

Adaptační setkání předškoláků na Masarykově

V úterý 24. dubna a 15.května 2018 proběhla adaptační setkání budoucích prvňáčků, kteří budou od září chodit do školy na budovu Masarykova. Při prvním setkání děti poznávaly svoje spolužáky, hrály… » Zobrazit příspěvek

První z adaptačních setkání

V úterý 24. dubna se ve své budoucí třídě v ZŠ na Mlýnské ulici setkali nově zapsaní žáčci 1. tříd. Do školy s sebou přivedli i své rodiče a prarodiče… » Zobrazit příspěvek

Pozvánky na adaptační kurzy

Vážení rodiče, také  v letošním roce budou  probíhat na naší škole  adaptační kurzy pro předškolní děti. Více informací v letáku ke stažení. pozvánka na adaptační kurz masar2018 pozvánka na adaptační… » Zobrazit příspěvek

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

V souladu s §46,§165 odst.2 písm.e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy na základě žádosti… » Zobrazit příspěvek

Druhé adaptační setkání na Masarykově

Středeční odpoledne 20. 4. 2016 proběhlo další setkání dětí, které půjdou v září do školy. Pro děti byl připraven hodinový program plný různých aktivit a činností.Cílem těchto setkání bylo seznámení… » Zobrazit příspěvek

Budoucí prvňáčci se opět sešli ve své škole

Ve středu 20. dubna se uskutečnilo na ZŠ Mlýnská další z adaptačních kurzu budoucích prvňáčků.  Tentokráte se jejich společné setkání neslo ve znamení rukodělných a sportovních činností.  

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona č.561/2004 ve znění k 1.1.2012 a podle výsledků zápisu ze dne 10. a 11.2.2016 o přijetí žáků k… » Zobrazit příspěvek

Beseda BESIP pro prvňáčky

Každoročně do naší školy přichází mezi prvňáčky paní Unzeitigová, členka komise BESIP při Odboru dopravy MÚ Mohelnice.  Také letos naše nejmenší školáky na obou budovách naší školy přišla seznámit se… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Aktuality, Informace pro prvňáčky