Formuláře ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout veškeré potřebné formuláře:

Plnění šk.docházky v zahraniční škole

Žádost o povolení 10.roku šk. docházky

Žádost zák. zástupců o přeřazení žáka

Žádost zák. zástupců o přestup z jiné školy

Žádost zák. zástupců o slovní hodnocení

Žádost zák. zástupců o uvolnění žáka z vyučování

Žádost zák.zástupců o uvolnění z výuky předmětu

Žádost zák.zástupců žáka o IVP

Žádost o zařazení žáka do výuky češtiny jako 2.jazyka