Metodik prevence

pro ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 a její elokované pracoviště na ZŠ Masarykova 4, Mohelnice.

Metodik prevence : Mgr. Vladislava Havlíčková - havlickova@zsmlynska.cz

Konzultace s rodiči : dle dohody

Náplň práce:

 • koordinuje přípravu a realizaci minimálního preventivního programu školy
 • sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence,v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě
 • monitoruje projevy sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • spolupracuje při zajišťování besed , přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytuje informační a metodické materiály
 • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole,dokumentuje průběh preventivní práce školy

Ke stažení

Školní preventivní strategie na roky 2012 – 2016 hodnoceni-mpp-ve-skolnim-roce-2015-2016 mpp-mlynska-2016-2017 mpp-2016-2017-krizove-plany-priloha