Kontakty

 

 

Vedení školy
Mgr. Marcela Vlasáková ředitelka školy 583 401 621 vlasakova@zsmlynska.cz
Mgr. Ladislava Mertová zástupkyně ředitelky 583 401 623 mertova@zsmlynska.cz
Lenka Švecová ekonom školy 583 401 620 ekonomka@zsmlynska.cz
Radomíra Kurfürstová odborný referent 583 401 620 kurfurstova@zsmlynska.cz
 
Školní jídelna
Eva Zezulová vedoucí školní jídelny 583 433 761 zezulova@zsmlynska.cz
 
Správce osobních údajů Základní škola Mohelnice, Mlýnská 758/1, 789 85 Mohelnice
Mgr. Lucie Grundová pověřenec pro ochranu osobních údajů 776 772 855 grundova@mohelnice.cz
 
Učitelé
Mgr. Zdeňka Arnoštová třídní
3.B
1. stupeň 583 401 622 arnostova@zsmlynska.cz
Mgr. Dagmar Čepová třídní
2.B
1. stupeň 583 401 622 cepova@zsmlynska.cz
Mgr. Zdeněk Faltýnek   2. stupeň
M, F, ICT
583 401 627 faltynek@zsmlynska.cz
Mgr. Romana Loučková třídní 8.A 2. stupeň
AJ, OV
583 401 632 louckova@zsmlynska.cz
Mgr. Renáta Formánková třídní
1.B
1. stupeň 583 401 622 formankova@zsmlynska.cz
Mgr. Milan Gazda třídní
6.A
2. stupeň
F, ZT
583 401 626 gazda@zsmlynska.cz
Mgr. Pavel Grünwald třídní
6.C
2. stupeň
TV, TechV
583 401 626 grunwald@zsmlynska.cz
Mgr. Vladislava Havlíčková třídní
2.C
1. stupeň
+ HV
583 401 626 havlickova@zsmlynska.cz
Mgr. Jana Horká třídní
2.A Mas.
1. stupeň 583 430 821 horka@zsmlynska.cz
Mgr. Milan Horký třídní
4.B
1. stupeň
TV
583 401 626 horky@zsmlynska.cz
Mgr. Eva Hrubá   1. stupeň
+ AJ
583 430 821 hruba@zsmlynska.cz
Mgr. Hana Indrstová třídní 8.B 2. stupeňČJ, OV 583 401 627 indrstova@zsmlynska.cz
Mgr. Petra Kajnarová třídní
4.A Mas.
1. stupeň, D 583 401 632 kajnarova@zsmlynska.cz
Mgr. Petr Souček   Křesťanská
výchova
583 401 622  
Mgr. Ivana Nesvadbová   1. stupeň 583 401 622 nesvadbova@zsmlynska.cz
Mgr. Jitka Kyseláková třídní
1.A
1. stupeň 583 430 821 kyselakova@zsmlynska.cz
Mgr. Helena Pallová třídní
9.A
2. stupeň
M, Z
583 401 629 pallova@zsmlynska.cz
Mgr. Aleš Plhák třídní
4.C
1. stupeň 583 401 622 plhak@zsmlynska.cz
Mgr. Irena Pobucká třídní
3.A Mas.
1. stupeň 583 430 821 pobucka@zsmlynska.cz
Mgr. Markéta Prvá  třídní
7.B
2. stupeň
ČJ, OV
583 401 626 prva@zsmlynska.cz
Mgr. Renata Lauková  

2. stupeň Hv,Aj

583 401 630 laukova@zsmlynska.cz
Mgr. Jana Skubýová třídní 5.A 2. stupeň
M, PŘ
583 401 632 skubyova@zsmlynska.cz
Mgr.Tereza Strupková   2. stupeň
PŘ, asistent ped.
583 401 632 strupkova@zsmlynska.cz
Mgr. Jana Šmirgová výchovná
poradkyně
2. stupeň
VV, RJ, NJ
583 401 629 smirgova@zsmlynska.cz
PhDr. Markéta Tüdösová školní psycholog   583 401 631 tudosova@zsmlynska.cz
Mgr. Pavla Šubrtová třídní 7.A 2.stupeň D, NJ 583 401 627 subrtova@zsmlynska.cz
Mgr. Karla Theimrová třídní
9.B
2. stupeň
M, ZT, ICT
583 401 632 theimrova@zsmlynska.cz
Mgr. Roman Tilcer   2. stupeň
Aj
583 401 630 tilcer@zsmlynska.cz
Mgr. Hana Vyplašilová třídní 6.B 2. stupeň
M, Z
583 401 626 vyplasilova@zsmlynska.cz
Mgr. Hana Wiesnerová třídní
5.A Mas.
1. stupeň 583 430 821 wiesnerova@zsmlynska.cz
Mgr. Jolana Winklerová   2. stupeň
NJ
583 401 627 winklerova@zsmlynska.cz
Jana Mlčochová asistent pedagoga      
Jana Horáčková asistent pedagoga      
Veronika Kočková asistent pedagoga      
Dáša Kohoutková asistent pedagoga      
 
Školní družina, školní klub
Dagmar Zajíčková vedoucí ŠD a ŠK 583 401 624 zajickova@zsmlynska.cz
Terezie Rumlová vychovatelka ŠD 583 401 624  
Mgr. Michaela Májková vychovatelka ŠK 583 401 633 majkova@zsmlynska.cz
Eva Skřivánková vychovatelka ŠD 583 430 821 skrivankova@zsmlynska.cz
Mgr.Marcela Sedlaříková vychovatelka ŠD 583 401 624 pejchalova@zsmlynska.cz
Žaneta Daňková vychovatelka ŠD 583 430 821  dankova@zsmlynska.cz