Aktuality

Zprávy o tom, co se aktuálně děje na naší škole …

Poděkování

Skončil školní rok 2019/20. Rok plný překvapení a změn. Chtěli bychom poděkovat vám rodičům za trpělivost a pomoc při složité domácí výuce. Přejeme všem klidnou dovolenou, dětem hezké prázdniny. Dovolíme… » Zobrazit příspěvek

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.B

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhlo za účasti rodičů žáků slavnostní předání závěrečného vysvědčení žákům 9.B. Vysvědčení předali starosta města pan Pavel Kuba a ředitelka školy Marcela Vlasáková

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9.A

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhlo za účasti rodičů žáků slavnostní předání závěrečného vysvědčení žákům 9.A. Vysvědčení předali starosta města pan Pavel Kuba a ředitelka školy Marcela Vlasáková.

Vydání vysvědčení

Žákům 1. a 2. stupně, kteří nedocházeli v měsíci květnu a červnu do školy, bude vysvědčení za 2. pololetí osobně předáno třídním učitelem ve třídě v pátek 26. června od… » Zobrazit příspěvek

Sbírka pro Šumvald

Pracovníci ZŠ Mlýnská se rozhodli připojit k humanitární pomoci pro občany Uničovska, kteří byli zasaženi povodněmi. Za vybranou částku 5 000 Kč nakoupili čistící a úklidové prostředky. Dar předali na… » Zobrazit příspěvek

Opatření ředitele školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhlášku 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020…. » Zobrazit příspěvek

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29. a 30. června 2020 ředitelské volno. Obědy budou hromadně odhlášeny.

Základní pokyny k výuce žáků 2. stupně

Od 8. června 2020 je umožněn dobrovolný nástup žákům 2. stupně na výuku; po přihlášení se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně do tří… » Zobrazit příspěvek

Základní pokyny k výuce žáků 1. – 5. ročníku

Od 25. května 2020 je umožněn dobrovolný nástup těmto žákům na výuku; po přihlášení se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně do tří dnů… » Zobrazit příspěvek

Uzavření tělocvičen

Ředitelství ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 oznamuje, že tělocvičny na ul. Mlýnská i Masarykova jsou do 30. června 2020 pro veřejnost uzavřeny. Z provozních důvodů není možné splnit hygienické požadavky kladené… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Aktuality