Školní projekty

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do krátkodobých i dlouhodobých projektů, které rozvíjí jejich klíčové kompetence.

Ve škole byly pořádány např. projektové dny – Den Země, Mezinárodní nekuřácký den, Čarodějnice a také projekt Barevný týden. Z dlouhodobějších projektů je škola zapojena do projektu Globe a využívá akcí z projektů Tonda obal, organizací Tereza, Sluňákov, Anabell apod.

Ve vyučovaných předmětech na I. i II. stupni učitelé využívají ve výuce projektové vyučování, s jehož pomocí rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Den Země na naší škole

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem… » Zobrazit příspěvek

Den pro volbu povolání

V pondělí 16. dubna se na ZŠ Mlýnská konal projektový den, který jsme nazvali Den pro volbu povolání. Do tohoto projektu byly zapojeny všechny třídy naší školy. Každá třída pracovala… » Zobrazit příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

V průběhu listopadu jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který spojuje české a slovenské školy. Do projektu jsme se přihlásili na základě pozvání partnerské slovenské ZŠ Oslany. Ta bývala naší spřátelenou… » Zobrazit příspěvek

Svatý Martin na Masarykově

V pátek 10 listopadu jsme přivítali v naší škole předškoláky z MŠ Hálkova, abychom společně s nimi symbolicky otevřeli bránu blížící se zimě. Drobné poletující sněhové vločky a chladný vítr… » Zobrazit příspěvek

Projekt EDISON

V týdnu 18.-22. září 2017 se naše škola již podruhé zúčastnila projektu EDISON. Jedná se o multikulturní projekt, který poskytuje prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na… » Zobrazit příspěvek

Týden s literaturou a divadlem

Součástí hodin českého jazyka na druhém stupni je již tradiční projektové vyučování, při kterém se žáci jednotlivých ročníků setkávají s literární i divadelní tvorbou nejen jako posluchači, ale především jako… » Zobrazit příspěvek

Googlování 2016/2017

Dne 5. 6. 2017 proběhl ve škole na Mlýnské v rámci celoškolního projektu šestý ročník soutěže v kvalifikovaném vyhledávání informací – Googlování. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků. Otázky byly opět postavené… » Zobrazit příspěvek

VÍDEŇ 2017

Žáci, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili němčinu, se ve čtvrtek 18. května vypravili do Vídně. Letos se, po loňské pauze, exkurze zúčastnilo 57 sedmáků, osmáků a deváťáků. Během… » Zobrazit příspěvek

Adopce na dálku – Indie

Projekt Adopce na dálku – Indie běží na naší škole od školního roku 2006 / 2007, kdy žáci a pedagogové adoptovali dvě chudé indické děti – Anicii a Sarveshe. Každoroční… » Zobrazit příspěvek

Den Země 2017

26. dubna 2017 proběhl na naší škole tradiční Den Země. Opět jsme se zamýšleli nad ekologickými problémy, které díky neuvážené činnosti člověka na planetě jsou. Šesté ročníky se věnovaly odpadům…. » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní projekty