Školní projekty

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do krátkodobých i dlouhodobých projektů, které rozvíjí jejich klíčové kompetence.

Ve škole byly pořádány např. projektové dny – Den Země, Mezinárodní nekuřácký den, Čarodějnice a také projekt Barevný týden. Z dlouhodobějších projektů je škola zapojena do projektu Globe a využívá akcí z projektů Tonda obal, organizací Tereza, Sluňákov, Anabell apod.

Ve vyučovaných předmětech na I. i II. stupni učitelé využívají ve výuce projektové vyučování, s jehož pomocí rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Vitamínový den

V pátek 30. listopadu se na naší škole uskutečnila již tradiční akce, kterou je Vitamínový den. Ten pro nás pořádá v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol společnost MK… » Zobrazit příspěvek

Staleté kořeny naší republiky na Masarykově

Při příležitosti 100. výročí vzniku společného státu se žáci naší školy zapojili ve dnech 25. a 26. října do celoškolního projektové vyučování s názvem Staleté kořeny. Žáci zhlédli prezentaci o… » Zobrazit příspěvek

Projektové vyučování Dary země na Masarykově

Podzim je období, kdy se krátí dny a pole, louky i města se halí do větší tmy. Na polích, v sadech a zahradách vrcholí sklizeň úrody a lidé se po… » Zobrazit příspěvek

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Žáci naší školy si v pátek 26. října připomenuli 100. výročí vzniku Československa. Do školy přišli oděni do tří barev – modré, červené a bílé, aby se potom pokusili složit… » Zobrazit příspěvek

Den Země na naší škole

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem… » Zobrazit příspěvek

Den pro volbu povolání

V pondělí 16. dubna se na ZŠ Mlýnská konal projektový den, který jsme nazvali Den pro volbu povolání. Do tohoto projektu byly zapojeny všechny třídy naší školy. Každá třída pracovala… » Zobrazit příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

V průběhu listopadu jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který spojuje české a slovenské školy. Do projektu jsme se přihlásili na základě pozvání partnerské slovenské ZŠ Oslany. Ta bývala naší spřátelenou… » Zobrazit příspěvek

Svatý Martin na Masarykově

V pátek 10 listopadu jsme přivítali v naší škole předškoláky z MŠ Hálkova, abychom společně s nimi symbolicky otevřeli bránu blížící se zimě. Drobné poletující sněhové vločky a chladný vítr… » Zobrazit příspěvek

Projekt EDISON

V týdnu 18.-22. září 2017 se naše škola již podruhé zúčastnila projektu EDISON. Jedná se o multikulturní projekt, který poskytuje prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na… » Zobrazit příspěvek

Týden s literaturou a divadlem

Součástí hodin českého jazyka na druhém stupni je již tradiční projektové vyučování, při kterém se žáci jednotlivých ročníků setkávají s literární i divadelní tvorbou nejen jako posluchači, ale především jako… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní projekty