Školní noviny

Na ZŠ Mlýnská vydáváme již čtvrtým rokem školní noviny MLÝNEK, které přinášejí aktuální novinky z dění školy. O tvorbu novin se stará redakční tým, který je tvořen žáky téměř všech ročníků. Schází se pravidelně jedenkrát týdně. Vydávání novin řídí a korekturu napsaných textů provádí pan učitel Mgr. Aleš Plhák. Noviny MLÝNEK jsou distribuovány do všech tříd na obou budovách školy. Školní noviny Mlýnek - listopad 2010 Školní noviny Mlýnek - únor 2010 Školní noviny Mlýnek - listopad 2011