Vítejte na stránkách Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1

ZŠ Mlýnská je městská úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Sestává se ze dvou pracovišť. V hlavní budově na ulici Mlýnské je soustředěno 8 tříd 1. - 5. ročníku a 9 tříd 6. - 9. ročníku, v budově na Masarykově ulici jsou zřízeny 4 třídy tvořené pouze žáky 1.stupně. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu MLÝNEK.   Více o školeOpatření MZ k používání ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

– Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

 ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

zdravotnická obličejová maska /chirurgická ústenka jednorázová/ nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  které brání šíření kapének:

 ▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Nejnovější příspěvky

Školní družina a klub   Hurá, sníh!

Poslední roky nám příroda mnoho sněhové nadílky nedopřála. Je tedy důležité si zasněžené dny letošní zimy řádně užít. Tímto heslem se řídíme i ve školních družinách Mlýnská. ‚,Lopatování‘‘ (jízda na… » Zobrazit příspěvek


Školní družina a klub   Máme rádi zvířata

Na konci ledna jsme se s dětmi ve školní družině 1.C věnovali zvířátkům. Povídali jsme si o zvířatech žijících u nás i cizokrajných a během společných her jsme se o nich… » Zobrazit příspěvek


Školní družina a klub   Můj pes, můj kamarád

V rámci projektu dne 1. února navštívila školní družinu dětí 2. C paní Mgr. Martina Špundová, majitelka psího salonu Duffy se svoji kamarádkou Holly, barevnou jorkšírkou. V úvodu byly děti poučeny, že… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Informace k ukončení 1. pololetí

Žáci 1. a 2. ročníků obdrží výpis z vysvědčení a slovní hodnocení distanční výuky za 1. pololetí školního roku 2020/21 ve čtvrtek 28. ledna 2021 čtvrtou vyučovací hodinu. Provoz ŠD… » Zobrazit příspěvek


Školní družina a klub   Vánoční nadílka ve školních družinách

Letos, stejně jako v letech minulých, zavítal do našich školních družin ZŠ Mlýnská i ZŠ Masarykova Ježíšek s nadílkou nových her, hraček a výtvarných potřeb pro děti. Bohužel současná hygienická opatření nám… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Školní kolo Olympiády ČJ

I přes distanční výuku se naše škola zapojila do celostátní soutěže vyhlašované MŠMT Olympiáda z českého jazyka 2020. Školního kola 47. ročníku se zúčastnilo 14 žáků z 8. a 9…. » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Pokyny k výuce od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 je povolena ve škole  osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky bude probíhat povinná prezenční výuka, která probíhá v homogenních… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Vánoční klip

Přejeme všem klidné a krásné Vánoce


Aktuality   PF 2021

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje kolektiv pracovníků ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1


Videopozvánka k zápisu

Týdenní plán

Od 22. února 2021 do 26. února 2021
Pondělí   1. – 2. třídy : prezenční výuka   ve škole    
  3. – 9. třídy : distanční výuka    
Úterý 1. – 2. třídy : prezenční výuka   ve škole    
  3. – 9. třídy : distanční výuka    
Středa 1. – 2. třídy : prezenční výuka   ve škole    
  3. – 9. třídy : distanční výuka    
Čtvrtek 1. – 2. třídy : prezenční výuka   ve škole    
  3. – 9. třídy : distanční výuka    
Pátek 1. – 2. třídy : prezenční výuka   ve škole    
  3. – 9. třídy : distanční výuka    

Jsme na Facebooku!


Přehled zvonění

1. hodina 08:00 – 08:45
2. hodina 08:55 – 09:40
3. hodina 09:55 – 10:40
4. hodina 10:50 – 11:35
5. hodina 11:45 – 12:30
6. hodina 12:40 – 13:25
7. hodina 13:35 – 14:20
8. hodina 14:30 – 15:15