Vítejte na stránkách Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1

ZŠ Mlýnská je městská úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Sestává se ze dvou pracovišť. V hlavní budově na ulici Mlýnské je soustředěno 8 tříd 1. - 5. ročníku a 9 tříd 6. - 9. ročníku, v budově na Masarykově ulici jsou zřízeny 4 třídy tvořené pouze žáky 1.stupně. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu MLÝNEK.   Více o školeZápis dětí do 1. tříd

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

proběhne v tomto školním roce zápis dětí do 1. ročníku bez účasti dětí. Zápis se uskuteční na ZŠ Mlýnská 1 pro obě budovy (Mlýnská i Masarykova) v termínu od 6. dubna do 30. dubna 2020.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání formálně doručením vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jedním z následujících způsobů:

1. zasláním poštou na adresu ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

2. vložit do poštovní schránky, která bude umístěna v mezidveří ZŠ Mlýnská 1 v době od 8 do 15 hodin

3. doručením do datové schránky ZŠ Mohelnice  – ID naší schránky  4tmp8wz

4. e-mailem na plhakova@zsmlynska.cz     /v případě, že žadatel nedisponuje elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů navštívit osobně školu a odeslanou žádost přijít podepsat/

5. ve výjimečných případech osobně po předchozí telefonické domluvě      na tel. 583 401 620.

Tiskopis žádosti o přijetí je možné stáhnout dole v příloze.

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a vydává rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na vstupních dveřích obou budov naší školy po ukončení zápisu.

Po podání žádosti o přijetí do školy bude sděleno zákonnému zástupci  registrační číslo, které bude uvedeno na žádosti a pod kterým bude po skončení zápisu uchazeč zveřejněn podle § 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění na seznamu přijatých žáků.  

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zápis do 1. ročníku základní školy pro děti narozené do 31. srpna 2014 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka.

MOŽNOST NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
  • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015  jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané u zápisu doložené:

  1. doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP)  (možno dodat dodatečně do 15.6.2020)
  2. posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje (možno dodat dodatečně do 15.6.2020)

Žádost o odklad je možné stáhnout dole v příloze.

Další informace je možné získat na tel. 583 401 620 v době od 8.00 do 13:00 hodin nebo na vlasakova@zsmlynska.cz.

Na Vás a Vaše děti se těší vyučující budoucích prvních tříd Mgr. Dagmar Čepová, Mgr. Jana Horká a Mgr. Vladislava Havlíčková.

                                                                 Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka školy

Pokyny pro žáky a rodiče v době mimořádného opatření

– domácí příprava bude zadávána denně na webových stránkách jednotlivých tříd : http://www.zsmlynska.cz/zaci-a-rodice/tridy

– procvičovat a opakovat učivo lze i na výukových internetových stránkách /jejich odkazy naleznete rovněž na stránkách tříd/

– z důvodu jednodušší komunikace prosíme rodiče o zaslání jejich aktuálních emailových adres třídnímu učiteli. Kontakty na učitele : http://www.zsmlynska.cz/o-skole/kontakty

– žádáme rodiče o dohled nad plněním zadaných úkolů dětmi

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném stupni vzdělávání ve školách.

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 – budovy na ulici Mlýnská i ulici Masarykova budou tedy od středy 11. března 2020 pro žáky uzavřeny včetně školní družiny, školního klubu i školní jídelny. Nařízení platí až do odvolání. Obědy ve školní jídelně a svačinky budou žákům hromadně odhlášeny.

Nejnovější příspěvky

Aktuality   Naše škola pomáhá v boji proti nemoci

ZŠ Mlýnská Mohelnice se v současné komplikované situaci snaží pomoci zdravotníkům a dalším pracovníkům v sociálních službách. Pod vedením p. učitele Mgr. Pavla Grünwalda  se tisknou v prostorách školy pomocí 3D… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Informace od nakladatelství Albatros

V souvislosti s uzavřením škol nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s dodáním přímo domů. A to při… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Uzavření sportovišť

Od 13. března je pro všechny aktivity uzavřena sportovní hala na Mlýnské ulici i tělocvičny na Masarykově ulici a to do odvolání.


Aktuality   Žádost o ošetřovné

Rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné na dítě do 13 roků navštěvující naší školu, si jej mohou vyzvednout v kanceláři ekonomky školy – budova na Mlýnské ulici od 8 do… » Zobrazit příspěvek


Úspěchy na soutěžích   Recitační soutěž na Mlýnské

V úterý 3. března 2020 se ve škole na Mlýnské ulici uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily v jednotlivých ročnících ve třech kategoriích. Do soutěže se zapojilo 62 recitátorů, kteří… » Zobrazit příspěvek


Úspěchy na soutěžích   Recitační soutěž Masarykova, školní kolo

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se na budově Masarykova uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily ve třech kategoriích. Kategorie 0. – žáci 1. třídy Kategorie 1. – žáci 2…. » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Předškoláci na Masarykově

Tak, jako již se stává tradicí, navštívili naši školu budoucí prvňáčci – předškoláci z MŠ Hálkova MŠ Na Zámečku v Mohelnici. Naši prvňáčci dětem ukázali, co vše se již naučili, a… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Divadelní představení A bold rabbit

Říká se : kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. V naší škole se všichni žáci učí od druhého ročníku anglicky a od sedmého německy nebo rusky. Ke zvládnutí cizího jazyka… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Předvánoční sportovní aktivity

Ve čtvrtek 19. prosince byl pro žáky naší školy připraven den se sportovními aktivitami. Lze říci, že tradiční akcí se stal vánoční aerobik a turnaj ve stolním tenisu. Protáhnout kosti… » Zobrazit příspěvek


Videopozvánka k zápisu

Týdenní plán

Školní týden od 30. března do 3. dubna 2020
Pondělí   Škola uzavřena    
  Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy se vydává v po – pá v budově na Mlýnské v kanceláři ekonomky 8:00 – 14:00    
Úterý Škola uzavřena    
Středa Škola uzavřena    
Čtvrtek Škola uzavřena    
Pátek Škola uzavřena    

 

Jsme na Facebooku!


Přehled zvonění

1. hodina 08:00 – 08:45
2. hodina 08:55 – 09:40
3. hodina 09:55 – 10:40
4. hodina 10:50 – 11:35
5. hodina 11:45 – 12:30
6. hodina 12:40 – 13:25
7. hodina 13:35 – 14:20
8. hodina 14:30 – 15:15